Kontaktujte nás: +420 266 313 775 | j.sladek@realex.cz

ŘEŠENÍ SITUACÍ PŘI EVIDOVÁNÍ TRŽEB

Evidování tržeb v běžném režimu
Situace při evidování tržeb
Popis situace
Postup
Evidence tržby (ihned) Vystavení a předání účtenky Následná evidence tržby
Pokladní zařízení funguje správně
Pokladní zařízení i připojení k internetu je naprosto v pořádku.
Standardní postup
Probíhá "on-line" evidence tržeb. Probíhá vystavení a předání účtenky (vytištěné nebo elektronické). Účtenka obsahuje FIK (39 znaků) a BKP (44 znaků). Neprobíhá.
Mohu vystavit účtenku, nelze ji však tisknout
Došlo k poruše zařízení umožňujícího tisk. Lze sice vytvářet účtenku ("markovat"), ale není možné účtenku tisknout.
Postup při poruše tisku
Účtenku nelze vytisknout, lze ji však vytvořit. Poplatník může účtenku předat zákazníkovi jiným způsobem, např. elektronicky. Účtenka obsahuje FIK (39 znaků) a BKP (44 znaků).
Občas dlouhé odezvy připojení k internetu
Může se jednat o problém s rychlostí připojení k internetu v daném čase. Jedná se o dočasný problém, který se může měnit s každou evidovanou tržbou.
Postup při překročení mezní doby odezvy
Probíhá pokus o odeslání datové zprávy. Je vhodné zvážit nastavení pokladního systému na delší mezní dobu odezvy. Probíhá vystavení a předání účtenky (vytištěné nebo elektronické). Pokud je k evidované tržbě přijat FIK do nastavené mezní doby odezvy, účtenka obsahuje FIK (39 znaků) a BKP (44 znaků) - probíhá standardní postup. Při překročení mezní doby odezvy účtenka obsahuje PKP (344 znaků) a BKP (44 znaků). Tržbu, ke které nebyla přijata potvrzovací zpráva s FIK, je třeba zaevidovat bezodkladně po pominutí příčiny, nejpozději do 48 hodin od jejího uskutečnění. Každá taková tržba se eviduje zvlášť. Odesílání dat může být zajištěno automaticky softwarem v pokladním zařízení. Odesílání se opakuje až do obdržení FIK.
Stále dlouhé odezvy připojení k internetu
Může se jednat o problém s rychlostí připojení k internetu v daném místě. Jedná se o opakovaný problém, který je způsoben např. technickým vybavením poskytovatele připojení k internetu, lokalitou, apod. Je vhodné zvážit podání žádosti o povolení evidování tržeb ve zjednodušeném režimu.
Postup při překročení mezní doby odezvy
Probíhá pokus o odeslání datové zprávy.Je třeba provést nastavení pokladního systému na delší mezní dobu odezvy.
FIK se nevrací do uplynutí mezní doby odezvy
Dochází k odesílání datové zprávy, ale do uplynutí mezní doby odezvy neobdrží pokladní zařízení potvrzovací zprávu s FIK.
Postup při překročení mezní doby odezvy
Probíhá pokus o odeslání datové zprávy, ale došlo k překročení mezní doby odezvy. Probíhá vystavení a předání účtenky (vytištěné nebo elektronické). Účtenka obsahuje PKP (344 znaků) a BKP (44 znaků).
Výpadek připojení k internetu do 48 hodin
Může se jednat např. o situaci, kdy dojde k technickým problémům u poskytovatele připojení k internetu, které způsobují krátkodobou nedostupnost připojení.
Postup při překročení mezní doby odezvy
Probíhá pokus o odeslání datové zprávy, ale "on-line" evidenci není možné provádět.
Výpadek připojení k internetu nad 48 hodin
Může se jednat např. o situaci, kdy dojde k technickým problémům nebo plánovanému výpadku u poskytovatele připojení k internetu či poruše na zařízení poplatníka, která znemožní připojení k internetu.Neplatí pro plánovaný výpadek zařízení u poplatníka.
Postup při delší nedostupnosti internetu
Bezodkladně po pominutí příčiny je třeba zaevidovat přijaté tržby, které nebylo možné evidovat "on-line", a to každou přijatou tržbu zvlášť. Odesílání dat může být zajištěno automaticky softwarem v pokladním zařízení. Odesílání se opakuje až do obdržení FIK.
Nefunkční pokladna
Došlo k celkové poruše pokladny. Pokladnu nelze spustit, popř. není možné na pokladně vytvářet účtenku ("markovat"), ani vytvořit datovou zprávu. Může se jednat také např. o výpadek elektrické energie.
Postup při poruše pokladního zařízení
"On-line" evidenci tržeb není možné provádět. Nelze vystavit účtenku podle zákona o evidenci tržeb. Bezodkladně po odstranění příčiny je třeba zaevidovat přijaté tržby, které nebylo možné evidovat "on-line", a to každou přijatou tržbu zvlášť. V odůvodněných případech je možné dodatečně zaevidovat přijaté tržby jednou datovou zprávou, obsahující součet tržeb. Může se jednat např. o situaci, kdy je přijatých tržeb velké množství a nebylo možné zaznamenat každou tržbu zvlášť.

 

Evidování tržeb ve zjednodušeném režimu (ze zákona nebo na povolení správce daně)
Situace při evidování tržeb
Popis situace
Postup
Evidence tržby (ihned) Vystavení a předání účtenky Následná evidence tržby
Pokladní zařízení funguje správně
Povolen zjednodušený režim a pokladní zařízení funguje správně.
Standardní postup
Není povinnost evidovat tržby "on-line", ani nastavovat mezní dobu odezvy. Evidence tržeb probíhá následně. Probíhá vystavení a předání účtenky (vytištěné nebo elektronické). Účtenka obsahuje PKP (344 znaků) a BKP (44 znaků). Tržbu je třeba zaevidovat nejpozději do 5 dnů od uskutečnění tržby (upřesnění: připadne-li poslední den lhůty na víkend nebo svátek, je možné tržbu zaevidovat následující pracovní den).
Mohu vystavit účtenku, nelze ji však tisknout
Došlo k poruše zařízení umožňujícího tisk. Lze sice vytvářet účtenku ("markovat"), ale není možné účtenku tisknout.
Postup při poruše tisku
Účtenku nelze vytisknout, lze ji však vytvořit. Poplatník může účtenku předat zákazníkovi jiným způsobem, např. elektronicky. Účtenka obsahuje PKP (344 znaků) a BKP (44 znaků).
Nefunkční pokladna
Došlo k celkové poruše pokladny. Pokladnu nelze spustit, popř. není možné na pokladně vytvářet účtenku ("markovat"), ani vytvořit datovou zprávu. Může se jednat také např. o výpadek elektrické energie.
Postup při poruše pokladního zařízení
Nelze vystavit účtenku podle zákona o evidenci tržeb. Tržbu je třeba zaevidovat nejpozději do 5 dnů od uskutečnění tržby (viz upřesnění výše). Pokud bude porucha trvat déle, než tato lhůta, je třeba zaevidovat přijaté tržby bezodkladně po odstranění příčin, a to každou přijatou tržbu zvlášť. V odůvodněných případech je možné dodatečně zaevidovat přijaté tržby jednou datovou zprávou, obsahující součet tržeb. Může se jednat např. o situaci, kdy je přijatých tržeb velké množství a nebylo možné zaznamenat každou tržbu zvlášť.

 

Bez ohledu na režim evidování tržby
V místě podnikání nemám připojení k elektrické síti Tato skutečnost poplatníka nezbavuje povinnosti evidování tržeb.

Použité zkratky:

PKP- podpisový kód poplatníka

BKP- bezpečnostní kód poplatníka

FIK- fiskální identifikační kód